Δημήτριος Κούβελας

Καθηγητής Φαρμακολογίας & Κλινικής Φαρμακολογίας στη Σχολή Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.